TOCH NOG OPRITTEN EN TERRASSEN AAN 6% ?

Ajouté le 28, décembre, 2015

Op 1 januari 2016 gaat de btw op verbouwingen aan woningen die tussen vijf en tien jaar oud zijn omhoog van 6 naar 21 procent. Onder andere muurtjes, afdaken, terrassen, opritten, vrijstaande garages en carports zouden niet meer aan 6 procent btw kunnen. Maar de regering heeft op de valreep een aantal overgangsmaatregelen beslist.

De btw-administratie had al geruime tijd aangekondigd dat vanaf 1 januari 2016 het verlaagd btw-tarief voor de renovatie slechts kan worden toegepast bij woningen die minstens 10 jaar oud zijn (in plaats van 5 jaar).

Concreet zou dit betekenen dat wanneer de werken worden voltooid in 2015, de 5-jarige voorwaarde nog kan worden toegepast. Anderzijds betekent dit ook dat wanneer de werken zouden aanvangen in 2015 en worden voltooid in 2016, er rekening moet worden gehouden met de 10 jarige ouderdomstermijn. Voor woningen die tussen de 5 en 10 jaar oud zijn, is de timing van de werken dan ook cruciaal. Worden de werken laattijdig beëindigd (mogelijks door overmacht), betekent dit namelijk een extra btw-kost van 15%.

Overgangsmaatregelen

De Minister van Financiën heeft echter op de valreep voorzien in overgangsmaatregelen die toelaat om ook na 31 december 2015 het btw-tarief van 6% te kunnen genieten bij woningen die ouder zijn dan 5 jaar.

Onder de volgende voorwaarden kan nog van het verlaagd btw-tarief van 6% btw worden genoten:

1. De woning moet voor het eerst in gebruik zijn genomen in de loop van 2007, 2008, 2009 of 2010. Voor woningen die vanaf 1 januari 2016 5 jaar oud zijn, moet dan ook het 21% btw-tarief worden toegepast.

2. Op 31 december 2015 moet zijn voldaan aan alle toepassingsvoorwaarden om van het verlaagd btw-tarief voor renovatie van privéwoningen te kunnen genieten (bv. het moet gaan om een verbouwing en geen nieuwbouw, de woning moet hoofdzakelijk privé worden gebruik, enz.);

3. Afhankelijk van de aard van de werken moet:

• De overeenkomst over de concrete werken gesloten zijn uiterlijk op 31 december 2015. De vaste datum van de overeenkomst moet bovendien kunnen worden aangetoond. Dit kan wanneer de overeenkomst vaste dagtekening heeft (bv. bij een notariële akte), maar kan ook doordat de aannemer een kopie van de overeenkomst bezorgt aan het btw-controlekantoor uiterlijk op 31 december 2015;

ofwel

• De aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2015. Het door de gemeente afgeleverde ontvangstbewijs kan deze datum bewijzen alsook het bewijs van de aangetekende verzending of bewijs van digitale indiening;

ofwel

• De stedenbouwkundige meldingsplicht met betrekking tot de concrete werken ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2015. Het door de gemeente afgeleverde ontvangstbewijs kan deze datum bewijzen alsook het bewijs van de aangetekende verzending of bewijs van digitale indiening.

4. De factuur voor de uitvoering van de werken moet uiterlijk op 31 december 2017 worden uitgereikt.

Zowel de dienstverrichter als de ontvanger moet bij een eventuele btw-controle kunnen aantonen dat aan de vier voorwaarden is voldaan. Het is hierbij van belang dat de overeenkomst voldoende gedetailleerd en gespecificeerd moet zijn. Een algemene overeenkomst over de toekomstige uitvoering van onbepaalde werken is niet voldoende, evenmin als een offerte.

Opgelet. De btw-controlekantoren zijn gesloten vanaf 25 december 2015 tot en met 3 januari 2016. Wanneer de aannemer in die periode een kopie van de overeenkomst aan zijn bevoegde btw-controlekantoor wil overmaken, dient men deze per aangetekende zending te versturen uiterlijk op 31 december 2015.

Wanneer er werken worden uitgevoerd waarbij er onzekerheid bestaat dat de werken wel effectief zullen beëindigd worden nog uiterlijk 31 december 2015 (bv. wegens slechte weersomstandigheden) en de woning is tussen de 5 en 10 jaar oud, is het eveneens aan te raden de overeenkomst over te maken aan de btw-controle om mogelijke discussie te vermijden.

POURQUOI JARDINS BLONDIAU?

  • Force 1 Un gestionnaire est toujours présent pendant les travaux.
  • Force 2 Offrir un package complet, donc une solution pour chaque travail dans le jardin et un professionnel adapté, chacun avec sa propre force.
  • Force 3 Bien qu'une gamme très étendue, toujours prêt à tamiser et essayer de nouveaux matériaux.

Suis nous sur Facebook

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.
Nous respectons votre vie privée. Vos données seront toujours traitées de manière confidentielle.

Heures d 'ouverture

  • Du lundi au samedi: de 09h00 à 18h00
  • Fermé le dimanche

Heures d 'ouverture

Lundi09:00 - 18:00
Mardi09:00 - 18:00
Mercredi09:00 - 18:00
Jeudi09:00 - 18:00
Vendredi09:00 - 18:00
Samedi09:00 - 12:00
DimancheFermé

Nous contacter

Nous respectons votre vie privée. Vos données seront toujours traitées de manière confidentielle.